Σουβλάκι,
το ελληνικό έδεσμα!

Κατάγεται από την ελληνική αρχαιό-
τητα, πρόγονος του ήταν ο κάνδαυλος
(κομμάτια από ψητό κρέας, πίτα, τυρί
και άνηθο) και σερβιριζόταν με ζουμί.
Στα ρωμαϊκά χρόνια εμφανίστηκε το
σουβλάκι από εντόσθια και αργότερα
στην Κων/πολη. Μετά την άλωση,
μικροπωλητές πουλούσαν στους
δρόμους εκτός από φρούτα ή
λαχανικά και σουβλάκι με πίτα.